plans d'Autoprotecció

Plans Autoprotecció Barcelona

Plans Autoprotecció Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans Autoprotecció Barcelona

Plans d'Autoprotecció, Barcelona. T. 935 648 990

Pròximament oferirem aquest servei

Área Metropolitana de

Barcelona


Decret 210/1999, de 27 de juliol, s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de catalunya.
Decret 82/2010, de 29 de juny, catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. (derogat)
Decret 30/2015, de 3 de març, pel que s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a la elaboració de plans d'autoproteció en l'ambit de la protecció civil.
Decret 127/2013, de 5 de març, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a la elaboració de plans d'autoproteció en l'ambit de la protecció civil.
plans d'Autoprotecció Barcelona
creat per jc-bcn 2012-2020
creative commons