Cédula de habitabilidad D259/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad

Decreto 314/1996 de 17 de septiembre, cédula de habitabilidad

Decreto 314/1996 de 17 de septiembre


DECRET

Article 1

De conformitat amb el que disposa la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge i als efectes del que sestableix en aquest Decret, s'enten per habitatge tota construcció fixa destinada a ser residencia de persones físiques, o utilitzada com a tal, amb independencia que s'hi desenvolupin altres usos. Els elements complernentaris de la construcció formen part de l'habitatge.


Article 2

2.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversio d'antiga ediflcacio o els obtinguts com a conseqüència d'obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que només excloguin I'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot I'edifici que afecti la seva estructura o configuració interior, hauran de tenir, com a mínim, el nivell d'habitabilitat objectiva definit a I'annex 1 del present Decret.

2.2 Els habitatges de protecció oficial de nova edificació estaran subjectes a les prescripcions de l'annex 1 del present Decret, amb les especificitats que es recullen a I'annex 2 d'aquest.

2.3 La resta d'habitatges hauran de complir els requisits establerts a l'annex 3,


Article 3

3.1 En la memòria dels projectes bàsics d'habitatges s'ha de fer constar, per a cada habitatge, la seva classificació com a habitatge complet o reduit, la seva superficie útil i el nombre de peces que conté.

3.2 En els plànols del projecte basic s'han d'expressar les peces, que han de complir el mínim d'habitabilitat, que es classifiquin, com a sala (S) habitació (H) cambra higidnica (B) cuina (C) i galeria (G).

Article 4

4.1 per poder atorgar llicència d'obres, caldà que l'Ajuntament hagi realitzat el control relatiu al fet que els habitatges projectats tinguin el nivell d'habitabiiitat objectiva estableri al present Decret.

4.2 Aquells municipis que per manca de serveis tècnics ho demanin podran ser assistits en la realització d'aquest control pel Consell Comarcal corresponen a la seva demarcació.


Article 5

No podrà atorgar-se la cèdula d'habitabilitat als habitatges que no compleixin el nivell d'habitabilitat establert en la present disposició.


Article 6

Els habitatges nous que hagin obtingut cèdula d'habitabilitat, d'acord amb el nivell exigit en el present Decret, hauran de reunir sempre, com a mínim, les característiques del mateix nivell, per obtenir les successives cèdules que se sol.licitin.


DISPOSICIO TRANSITÒRIA

-1, A les soi.lcituds de llicencia dobres corresponents a habitatges que es presentin durant els sis primers mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret, els seri d'aplicació el nivelt d'habitabilitat objectiva que estableixen els decrets 346/1983, de 8 de juliol, i 571/1 983, de 28 de desembre.

-2. Les ordenances municipals d'edificació iels plans urbanístics s'adequaran en un termini de quatre anys a les prescripcions d'aquest Decret.


DISPOSICIO DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogats el Decret 346/1 983, de 8 de juliol, i el Decret 571 /1983, de 28 de desembre, sense perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria primera.


ANNEX 1


-1 Definicions

A efectes del present Decret:


1. Un habitatge és complet quan esta compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una pega pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superficie útil no inferior a 12 m2, sense cap estrangulament inferior a 1,40 m.

b) Admtre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert o pati d'illa directa a través d'una galeria de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçària tingui corn a mínim, una superficie de 0,80 m2. No pot fer-se a través de la sala l'obertura a l'exterior o la ventilació obligatdria de cap altra peça.

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 16 m2, no contenir l'equip obligatori de cuina.


5. Una peça pot definir-se com a habitiació quan compleix els requisits següents:

a) Tenir 6 o més m2 de superficie útil.

b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,90 x 1,90 rnetres.

c) Disposar d'una obertura a espai exterior, pati de parcel.la, pati d'illa, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçària tingui, com a mínim; una superfície de 0,40 m2.,

d) No contenir cap aparell higidnic que sigui un wàter, safareig o abocador.

e) No contenir l'equip obligatori de cuina.

f) Es pugui independitzar.


6. Una pega pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits seguents:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte es vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


7. Galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura és una porta o finestra practicable.

9. La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l'habitatge és tota porta que comunica l'habitatge amb el seu el seu exterior. Aquest accés no pot servir d'accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge, o comunitari.

11. Superfície útil interior d'un habitatge o d'una peça és la superfície dels seus espais interiors que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. la superficie útil no inclou l'ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o móbils, ni les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l'ocupada pels elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m2. Quan l'habitatge es desenvolupi en més d'una planta, es comptabilitzarà com a superfície útil l'ocupada per l'escala interior.

12. La superfície útil de l'habitatge s'expressarà necessàriament separant la part conesponent a la superfície interior de la part que conespon a la superficie d'espais exteriors d'ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínirnes que es regulen en la present disposició s'han d'entendre referents a la superfície útil interior.

13. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuació del cos humà.


- 2. Nivell d'habitabilitat d'habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els resultants d'una gran rehabilitació.


Tipus: s'ha de poder classificar com habitatge complet o reduït.


Accés

1. Aquest espai ha de tenir un sistema d'il·luminació artificial de manera que quan s'hi transita quedi il·luminat.

2. L'acces a l'habitatge s'ha de fer a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

3. Ascensors.

a) Els edificis hauran de disposar d'un ascensor quan es compleixin qualsevol d'aquests suposits:

Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 3 o més plantes.

Que el recorrregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de més de 12 metres.

Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi mes de 12 habitatges per sobre o sota de la planta d'accés.

b) Els edificis hauran de disposar de dos ascensors quan es compleixin qualsevol d'aquests supòsits: Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 6 o més plantes.

Que el reconegut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de més de 21 metres.

Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi més de 24 habitatges per sobre o sota de la planta d'accés.

4. Les portes dels espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada lliure de 0,80 metres.

5. Els espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada mínima d'1 metre, i permetre el pas d'un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 x 0,50 metres.

6. Els espais d'accés a I'habitatge han d'estar ventilats de manera que, si es desenvolupen a més d'una planta, la planta baixa i l'última tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1,00 m2. L'obertura de la planta superior ha de permetre la ventilació permanent.

7. La superficie dels paraments dels espais d'accés ha de ser soferta als cops, fins a una alçada de 1,50 metres


En el cas que l'accés disposi d'escales, aquestes han de complir les condicions següents:

8. Que en cada tram d'escafa se salvi, com a mixim un desnivell de 3,20 mehes.

9. Que l'altura dels graons sigui com a màxim de 0,185 m.

10. Que l'estesa dels graons sigui com a mínim de 0,27 m.

11. Els graons tindran, com a mínim, una línia de pas de 0,27 m mesurada a 0,40 m de la línia interior del passamà.

12. Els punts de l'espai d'accés on hi hagi un desnivell superior a 0,60 m han de disposar de baranes o elemets protectors.

13. Les escaless hauran de tenir un element prctector o barana que no sigui escalable d'una alçada minima de 0,95 m i si la barana està composta per brèndoles, no podra haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.

 

Contrucció

La construcció que el conforma o l'afecta ha de:

14. Ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecànegues d'us de 200kg per m2.

15. Estar protegida de les humitats del teneny.

16. Ser estanca a les aigües pluvials.

17. Evitar l'inundadó de l'habitatge.

18. Estar aillada tèrmicament i acústicament i estar protegida en cas d'incendi.

19. El sòl trepitjable, tant de l'habitatçe com del seu accés, ha d'estar completament pavimentat, i ser resistent al desgastament per l'ús normal.


Dimensions

20. Si és una habitatge reduït, la seva superficie útil ha de ser com a mínim de 20 m2, i si és complet, de 32m2.

21 . L'alçada lliure sobre la superficie útil de cadascuna de les peces principals ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 metres. En el cas de cambres higièniques, cuines, distribuidors i rebedors, aquesta alçada serà com a mínim de 2,10 metres.

22. El perímetre de façana (P) d'un habitatge en relació a la supefrcie útil (S) de l'habitatge, mesurat respectivament en metres lineals i metres quadrats, complirà la formula:

 

P >= S/8


El perírnetre de façana d'un habitatge és la suma dels perímetres exteriors de cada una de les seves façanes que donen a un espai obert, un pati d'illa de cases o un pati de parcel·la, mesurats de la següent manefa:

a) No es tenen en compte els cossos sortints.

b) En el cas d'una façana d'un habitatge a un espai obert o un pati d'illa de cases, el perímetre d'una façana es la linia recta que uneix els punts extrems del tros de fagana que limita l'habitatge.

Per poder considerar un front com a façanes diferents, els perimetres d'aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus.

c) En el cas d'una fagana a pati de parcel.la, el perimetre és el màxim polígon còncau inscribible en planta.


Els patis que es considerin pel càlcul del perímetre de façana o als que ventilen peces principals han de:

Permetre la inscripció d'una circumferència de diàmetre més gran o igual a una sisena part de I'altura existent entre ei nivell de terra de l'habitatge i el coronament del pati.

En el cas que la relació entre I'alçada del pati i la linia recta horitzontal màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, tenir una presa inferior d'aire des de I'exterior.

En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran de la seva superfície en planta. No donaran servei a aparcaments col·lectius ni industrials.


Peces

Les peces principals de I'habitatge han de complir els segrients requisits:

23. Tenir accés amb una amplada minima de 0,80 m en la sala i 0,70 m en la resta de peces, inclosos el bany i la cuina.

24. Tot punt de la seva obertura obligatoria a l'exterior ha de tenir la visió, dintre d'un angle de 90 graus la bisectriu de la gual sigui perpendicular a la façana, d'un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 metres.

25. El nombre (n) màxim de peces de 6 o més m2 útils en les quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per deu la superficie útil de l'habitatge (S) mesurada en metres quadrats, és a dir:


n =< S/10


26. Si les peces d'un habilatge estan situades en un local discontinu, la comunicació entre elles s'ha de fer per mitjà d'un espat d'ús exclusiu del mateix habitatge.

27. L'amplada minima dels espais interiors de pas será de 0,90 metres.


Les sales

28. Han de tenir la superficie útil contínua de 12 m2 que s'incrementarà en 4 m2, si té la cuina incorporada, i en 2 m2 per cada dormitori.

29. No tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.

Les habitacions

30. La superficie mínima de l'habitació individual será de 6,00 m2.

31. En tot habitatge complet hi haura una habitació que tindrá una superfície mínima de 10 m2.


La cuina

32. La peça que conté l'equip obligatori de cuina no ha de tenir accés direde a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.


Equip

Ha de tenir una instal·lació d'aigua freda i calenta corrent de manera que:

33. Connecti amb tot l'equip que la requereixi.

34. Diposi d'una clau de pas general, i d'una clau específica per cada cambra higidnica i cuina o dependència on hi hagi serveis.

35. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 150 lilres per habitació.

36. Com a minim serveixi a un lavabo, la pica de la cuina i una dutxa o banyera.


Ha de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigues residuals de manera que:

37. Connecti amb tot I'equip que el requereixi.

38. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic i si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta, si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.


Ha de disposar d'una instal·lacio elèctrica que:

39. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

40. Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.

41. Tingui dos endolls a la sala i a les habitacions i un a la cambra higiènica. La pega que contingui l'equip de cuina tindà com a mínim tres endolls.

42. No impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.


Disposar d'un equip higiènic de manera que:

43. Estigui format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa.

44. Estiguin inclosos en una cambra de servei higiènic el wàter i la dutxa.

45. Si més no, una dutxa tingi o admeti directament una instal.lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

46. Tota dutxa tingui impermeabilitzat el seu sol i els seus paraments fins a una algada mínima d'1'90 metres. Tenir instal·lades o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

47. Estigui format per una pica, un aparell de cocció i la resta d'elements a què ens referim en aquest apartat.

48. La peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m2.

49. Sobre l'emplaçament de I'aparell de cocció hi haurà o s'admetrà directanent la instal.lació d'una campana que evacuï els fums a un espai exterior obert a través d'un conducte individual en el qual s'activi mecànicament l'extracció. Si el conducte és vertical I'extracció pot ser activada estàticament.

50. Tenir instal·lat o admetre directament la instal.lació d'un equip de rentat de roba de manera que:

51 . La pega on estigui prevista aquesta instal·lacio ha de tenir ventilació a I'espai exterior, directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

52. Quan exsteixi la posisibilitat d'estendre la roba, serà a un espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic.


Tenir instal·lada o admetre directament les instal·lacions d'un equip de telecomunicacions de manera que:

53. Els habitatges puguin disposar d'una instal·lació de telefonia amb una presa com a mínim, i una instal·lació d'antena de televisió i radio, amb una presa com a mínim.


Els desnivells que puguin representar un perill per les persones hauran de:

54. Estar protegits per elements protectors o baranes resistents als cops, que no siguin escalables, d'una algada mínima de 0,95 m. i si la barana està composta per brèndoles, no podra haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.


ANNEX 2

Habitatges de Protecció Oficial

- 1. Habitatges

Als habitatges de proteccio oficial s'exigiran, a més a més de les prescripcions establertes al nivell d'habitabilitat per habitatges nous, les especificacions d'aquest annex.

Tots els habitatges de protecció oficial seran complets.


-2. Superfícies

2.1 La superfície útil máxima será de 90 m2.

2.2 En el cas de families nombroses, l'habitatge podrà augmentar la seva superfície útil fins a un màxim de 110 m2.


Garatges vinculats als habitatges


-3. Garatges

Superfície

3.1 La superfície mínima dels garatges será de 14 m2 per vehicle, inclos la part corresponent a rampes, espais de maniobra, etc. però no la superfície corresporrent a serveis, vestíbuls d'ascensors, etc.


3.2 La superfície útil máxima admesa será de 30 m2,


4. Dimensions mínimes.

4.1 La dimensió mínima per plaça, sense considerar accessos, será de 2.20 x 4.50 m.


-5. Accessos

5.1 Tindran una amplada mínima de 3,00 m.

5.2 Tindran un pendent màxim del 20%.

5.3 Si I'accés serveix directament un estacionament en bateria, tindrà una amplada de 4,50 m.

5.4 Els trams en corba tindran una radi de gir, mesurat a I'eix, com a minim de 6,00 m.

5.5 Disposarà d'un espai de connexió amb la via pública que tingui un pendent màxima del 4% i una fondària mínima de 4,50 m.


-6. Ventilació

6.1 La ventilació podrà ser natural o forçada i es dimensionarà de manera que no permeti l'acumulació de fums i gasos

6.2 Les xemeneies de ventilació mecànica es perllongaran fins a 1,00 m per damunt de la coberta de l'edifici.

6.3 La ventilació a través de les obertures de façana garantirà la dispersió de I'aire viciat de manera que no causi molèsties als habitatges supertors.

6.4 Estarà dotat d'un desguàs connectat a la xarxa d'evacuaciò o pou filtrant.


Trasters vinculats als habitatges

-7 Trasters

7.1 Es destinaran a aquest ús exclusiu.

7.2 Tindran l'accés des de l'exterior o des d'un espai d'ús comunitari i no seran incorporables a I'habitatge.

7.3 La superficie útil no superarà el 15 % de la superficie útil de l'habitatge al qual està adscrit.

7.4 La il·luminació exterior, si en té, estarà situada per damunt d'1.80 m del nivell del local.


ANNEX 3

-1 Definicions

Als efectes del present Decret seran d'aplicació als habitatges usats les prescripcions següents:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una pega pot definir-se corn a sala guan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 10 m2.

b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40x2,40 metres.

c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert, a pati d'ila o pati de parcel·a directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçaria tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m2.

d) N0 contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 14 m2, no contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) No fer-se a travès d'aquella l'obertura a l'exerior o la ventilacio obligatòria de cap altra peça.


5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els següents requisits:

a) Tenir 5.o més m2 de superficie útil.

b) Admetre la inscripciró d'un quadrat que mesuri en planta 1,80x1,80 metres.

c) Disposar d'una obertura a l'espai exterior, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1.80 rnetres d'altura tingui, com a mínim. una superficie de 0,20 m2.

d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, un safareig o un abocador.

e) No contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) Poder-se independitzar.


6. Ura peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els següents requisits:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventrlació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en qual s'activi mecánicament la ventilació. Si el conducte és vertical pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


7. Galeria és la peça que té un finestral donant directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superficie en planta de la peça.


8. Una obertura a l'exterior és una porta o una finestra practicable


9. La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.


10. Accés de l'habitatge és tota porta que comunica I'habitatge amb l'exterior.


11. Superfície útil d'un habitatge és la superfície dels seus espais que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. La superfície útil no inclou l'ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos o mobils, pels elements estructurals verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,010 m2.

12. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuaciò del cos humà.


-2 Nivell d'habitabilitat objectiva per habitatges usats

Tipus

1. S'ha de poder classificar com a habitatge complet o reduït


2. Els espais d'accés de l'edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació de manera que, quan es transiti per ells quedin il·luminats.


Construcció

La construcció que els conforma o l'afecta ha de:

3. Ser sòlida.

4. Evitar que traspuï humitat.

5. Ser estanca a les aigües pluvials.

6. Evitar la inundació de l'habitatge.

7. El sòl trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés ha d'estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.


Dimensions

8. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m2, i si és complet de 24m2.

9. L'altura lliune sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitja de 2,25 metres.


Equip

Tenir una inslal·lació d'aigua corent que:

10. Estigui en bon estat.

11. Connecti amb tot l'equip que la requereixi.

12. Si el subministrament és per captació propia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 200 litres.


Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que:

13. Estigui en bon edat.

14. Connecti amb tot l'equip que el requereixi.

15. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic

16. Si en el seu entorn hi ha una xanca pública de clavegueres, connecti amb aquesta, i si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.


Si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d'un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d'una instal·lació elèctrica interior de manera que:

17. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

18. Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.

19. Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peqa que contingui l'equip de cuina.

20. Ni impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.


Disposar d'un equip higiènic de manera que:

21. Estigui format corn a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

22. El wàter ha d'estar inclós en una cambra higiènica.

23. Almenys una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb cabal de 10 litres per minut, i

24. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d'1,50 metres .


Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

25. Estigui format corn a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

26. Estigui en una mateixa peça.

27. La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig, i

28. La pega on estigui inclòs tingui una ventilació a I'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el corducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


 
 

Poblaciones con servicio de Cédula habitabilidad

Decreto 314/1996 de 17 de septiembre.

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Comarca Barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Vallès Occidental

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Vallès Oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelones

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad valles occidental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad valles oriental

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Maresme

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Baix LLobregat

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Garraf

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad maresme

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad baix llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad garraf

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Alt Penedès

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Anoia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bàges

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad alt penedès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad bages

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Ciutat Vella

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Eixample

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona ciutat vella

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona ensanche

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sants montjuic

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Les Corts

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Gràcia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona les corts

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona sarrià sant gervasi

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona gracia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Horta Guinardó

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Nou Barris

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Sant Andreu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona horta guinardo

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona nou barris

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona sant andreu

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barcelona Sant Martí

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barcelona sant martín

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Ciutat Vella

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad El Raval

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad El Gótico

Cédula habitabilidad ciutat vella barcelona

Cédula habitabilidad ciutat vella raval

Cédula habitabilidad ciutat vella gotico

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Pere Santa Caterina y La Ribera

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad La Barceloneta

 

Cédula habitabilidad ciutat vella sant pere santa caterina

Cédula habitabilidad ciutat vella barceloneta

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Fort Pienc

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Sagrada Familia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Derecha del Eixample

Cédula habitabilidad eixample fort pienc barcelona

Cédula habitabilidad eixample sagrada familia barcelona

Cédula habitabilidad eixample detra eixample barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Antigua Izquierda del Eixample

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Nueva Izquierda del Eixample

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Eixample Sant Antoni

Cédula habitabilidad eixample antigua esquerra barcelona

Cédula habitabilidad eixample nova esquerra_barcelona

Cédula habitabilidad eixample sant antoni barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc Pueblo Seco

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc Hostafrancs

Cédula habitabilidad Sants Montjuïc Barcelona

Cédula habitabilidad el poble sec barcelona

Cédula habitabilidad sants montjuic hostafrancs barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc La Bordeta

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc Font de Guatlla

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc La Marina del Prat Vermell

Cédula habitabilidad sants montjuic la bordeta barcelona

Cédula habitabilidad sants montjuic font de guatlla barcelona

Cédula habitabilidad sants montjuic la marina del port barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc La Marina del Port

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc Sants

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sants Montjuïc Sants Badal

Cédula habitabilidad sants montjuic la marina del prat vermell barcelona

Cédula habitabilidad sants montjuic sants barcelona

Cédula habitabilidad sants montjuic sants badal barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Distrito Les Corts

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Les Corts

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Les Corts La Maternitat Sant Ramon

Cédula habitabilidad les corts barcelona

Cédula habitabilidad les corts barcelona

Cédula habitabilidad les corts la maternitat sant ramon barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sarrià Sant Gervasi

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Vallvidriera, El tibidabo i Les Planes

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad El Putget i Farró

Cédula habitabilidad Sarrià Sant Gervasi Barcelona

Cédula habitabilidad sarria sant guervasi tibidabo les planes barcelona

Cédula habitabilidad el putget i farro barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Les Tres Torres

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Gervasi Bonanova

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Gervasi Galvany

Cédula habitabilidad les tres torres barcelona

Cédula habitabilidad bonanova barcelona

Cédula habitabilidad sarria sant guervasi galvany barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sarria

   

Cédula habitabilidad sarria barcelona

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad barrios de Gràcia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Gràcia, El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Gràcia, El Coll

Cédula habitabilidad Gràcia Barcelona

Cédula habitabilidad gracia el camp d en grassot i gracia nova barcelona

Cédula habitabilidad gracia el coll barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Gràcia, La Salut

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Gràcia, Vallcarca i Els Penitents

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Vila de Gràcia

Cédula habitabilidad gracia la salut barcelona

Cédula habitabilidad gracia vallcarca i els penitents barcelona

Cédula habitabilidad gracia vila de gracia barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barrios Horta Guinardó

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó Can Baró

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó El Baix Guinardó

Cédula habitabilidad barrios Horta Guinardó

Cédula habitabilidad horta guinardo can baro barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo el baix guinardo barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó El Carmel

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó EL Guinardó

 

Cédula habitabilidad horta guinardo horta barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo la clota barcelona

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó Horta

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó La Clota

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó La Font d'en Fargues

Cédula habitabilidad horta guinardo horta barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo la clota barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo la font d en fargues barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó La Teixonera

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó La Vall d'Hebron

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó Montbau

Cédula habitabilidad horta guinardo la teixonera barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo la vall d hebron barcelona

Cédula habitabilidad horta guinardo montbau barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Horta Guinardó Sant Genís dels Agudells

   

Cédula habitabilidad horta guinardo sant genis dels agudells barcelona

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad barrios Nou Barris

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Can Peguera

 

Cédula habitabilidad Nou Barris Barcelona

Cédula habitabilidad Can Peguera

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Canyelles

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Ciudad Meridiana

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris El Turó de la Peira

Cédula habitabilidad canyelles Nou Barris

Cédula habitabilidad ciudad meridiana Nou Barris

Cédula habitabilidad turo de la peira Nou Barris

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris La Guineueta

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris La Prosperidad

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Les Roquetes

Cédula habitabilidad nou barris la guineueta barcelona

Cédula habitabilidad nou barris la prosperitat barcelona

Cédula habitabilidad nou barris les roquetes barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris La Trinidad Nueva

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Porta

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Torre Baró

Cédula habitabilidad nou barris la trinitat nova barcelona

Cédula habitabilidad nou barris porta barcelona

Cédula habitabilidad nou barris torre baro barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Vallbona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Verdún

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Nou Barris Vilapicina i Torre Llobeta

Cédula habitabilidad nou barris vallbona barcelona

Cédula habitabilidad nou barris verdun barcelona

Cédula habitabilidad nou barris vilapicina torre llobeta barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu Bon Pastor

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu El Congrés i Els Indians

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu La Sagrera

Cédula habitabilidad sant andreu bon pastor barcelona

Cédula habitabilidad sant andreu el congres i els indians barcelona

Cédula habitabilidad sant andreu la sagrera barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu Navas

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu de Palomar

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Andreu Trinitat Vella

Cédula habitabilidad sant andreu navas barcelona

Cédula habitabilidad sant andreu palomar barcelona

Cédula habitabilidad sant andreu trinitat vella barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Barrios Sant Martí

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, Camp de l'Arpa del Clot

 

Cédula habitabilidad sant marti barcelona

Cédula habitabilidad sant marti el camp de l arpa del clot barcelona

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, El Clot

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, El Parc i La Llacuna del Poblenou

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, La Villa Olimpica del Poblenou

Cédula habitabilidad sant marti el clot barcelona

Cédula habitabilidad sant marti el parc i llacuna del poblenou barcelona

Cédula habitabilidad sant marti la villa olimpica del poblenou barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, El Poblenou

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, Diagonal Mar i El Front Maritim del Poblenou

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, Besòs i EL Maresme

Cédula habitabilidad sant marti el poblenou barcelona

Cédula habitabilidad sant marti diagonal mar i front maritim del poblenou barcelona

Cédula habitabilidad sant marti el besos i el maresme barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, Provençals del Poblenou

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Marti de Provençal

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Martí, La Verneda i La Pau

Cédula habitabilidad sant marti de provencal del poblenou barcelona

Cédula habitabilidad sant marti de provencal del poblenou barcelona

Cédula habitabilidad sant marti la verneda i la pau barcelona

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet de llobregat

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Centre

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Gran Vía

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat gran via

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat La Torrassa

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat El Gornal

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Bellvitge

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat la torrassa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat el gornal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat bellvitge

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Sant Josep

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Sant Feliu

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Pubilla Cases

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat sant josep

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat satfeliu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat pubilla cases

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Collblanc

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Santa Eulalia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat La Florida

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat collblanc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat sata eulalia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat la florida

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Les Planes

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad L'Hispitalet del Llobregat Can Serra

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet el llobregat les planes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad hospitalet del llobregat can serra

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Adrià

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Adrià

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Adrià Casc Antic

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Adrià Nord NII-Autopista

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià casc antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià nord casc antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià nord nacional II autopista

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Sant Joan Baptista

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Trajana

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad La Monsolís

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià sant joan baptista

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià trajana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià monsolís

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad La Catalana

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad El Besós

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad La Mina

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià la catalana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià el besos

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant adrià la mina

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona

   

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Canyadó

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Casagemes

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona canyado

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona_casagemes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona centre

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Coll i Pujol

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Dalt La Villa

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Manresà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona coll i pujol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona dalt la villa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona manresa

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Progrés

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Nova Lloreda

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sant Crist de Can Cabanes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona progres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona nova lloreda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sant crist

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sistrells

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Bonavista

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Bufalà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sistrells

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona Bonavista

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona Bonavista

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Canyet

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Les Guixeres

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Mas Ram

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona Canyet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona les guixeres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona mas ram

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Montigalà

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona La Morera

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Pomar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona montigala

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona la morera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona pomar

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Pomar de Dalt

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona La Salut

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sant Antoni de Llefià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad pomar de dalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona la salut

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sant antoni de llefia

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sant Joan de Llefià

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sant Mori de Llefià

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Artigas

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sant joan de llefia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sant mori de llefia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona artigas

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona El Remei

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona La Mora

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Sant Roc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona el remei

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona la mora

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona sant roc

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Can Claris

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Congrés

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Gorg

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona can claris

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona congres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona gorg

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Raval

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona La Pau

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Lloreda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona raval

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona la pau

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona lloreda

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Montigalà Occidental

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Bardalona Puigfred

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona montigala occidental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badalona montigala oriental

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet

 

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Centre

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Can Mariner

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Llati

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet llati

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Cementeri Vell

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Riera Alta

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Guinardera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet cementeri vell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet riera alta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet guinardera

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Can Franquesa

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Oliveres

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet can franquesa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet oliveres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet singuerlin

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Riu Nord

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Riu Sud

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Safaretjos

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet riu nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet riu sud

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet safaretjos

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, El Raval

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Santa Rosa

Decreto 259/2003 cédula Habitabilidad Santa Coloma de Gramenet, Fondo

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet el raval

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet santa rosa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad santa coloma de gramenet fondo

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Occidental

 

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad vallès occidental

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Av. Burgos

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Av. Cantábrico

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès av. cantabrico

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès av. cantabrico

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Costa Azul

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Av. Mediterráneo

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Av. Via de la Plata

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès av. cantabrico

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès av. cantabrico

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Calle Mallorca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Calle Algarve

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Badia del Vallès Calle Bètica

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès calle marllorca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès calle algarve

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad badia del vallès calle betica

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Antic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Can Gorgs

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès can gorgs

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Can Gorgs II

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Can Serra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès can gorgs II

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès can serra

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès can serra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Estació-Ca n'Estaper

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès La Romànica

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Parc Central

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès Estació-Ca n'Estaper

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès La Romànica

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès Parc Central

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barberà del Vallès Parc d'Europa

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad barberà del vallès Parc d'Europa

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Aire-Sol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Aire-Sol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellbisbal

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad castellbisbal

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Can Antolí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Banús

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad_cerdanyola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Can Antolí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Banús

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Bellaterra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Bonasort

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Can Sardà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Bellaterra

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Can Antolí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Banús

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Can Fatjó dels Aurons

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Canaletes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Can Fatjó dels Aurons

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Canaletes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Cordelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Farigola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Fontetes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Cordelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Canaletes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Farigola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Gorgs

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Montflorit

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Plana del Castell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Cordelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Montflorit

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Plana del Castell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Serraparera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Terranova

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Turonet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Serraparera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Terranova

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Turonet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Can Xarau

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cerdanyola del Vallès Turó de Sant Pau

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Can Xarau

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad cerdanyola del vallès Turó de Sant Pau

 

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Matedepera

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad matadepera

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Este

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Este

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Sud

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre Sud

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac La Ribera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Llevant Sud

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Centre La Ribera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Llevant Sud

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Llevant Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Mas Rampinyo Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Llevant Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Llevant Sud

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Montcada Nova

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Montcada Nova

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Terra Nostra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Terra Nostra

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Montcada Nova

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Cuyás

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montcada i Reixac Can Cuyás

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Sagrera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Sagrera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans La Pineda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Duran

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans La Pineda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Duran

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Riera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans El Castell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Riera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans El Castell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans El Pins

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Els Turons

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans El Pins

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Els Turons

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Claudelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans Can Cortès

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans El Pins

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palau Solità i Plegamans l'Alzina

 

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Clos

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Mas

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Clos

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Mas

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Tiana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Vargas

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Maragall

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Tiana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Can Vargas

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Maragall

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Sant Andreu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Afores

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Balmes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Sant Andreu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Afores

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Balmes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Avda. Catalunya

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Collserola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Avda. Mediterrani

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Avda. Catalunya

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Collserola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Avda. Mediterrani

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Ctra. Santiga

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Magallanes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Ctra. Santiga

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Magallanes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Pau Casal

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Pizarro

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Andreu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Pau Casal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Pizarro

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Andreu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Esteve

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Jordi

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Josep

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Esteve

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Sant Jordi

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Josep

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Rambla Sant Sebastià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Sant Murç

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Castellnou

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Sant Murç

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Castellnou

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Mir

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Solà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Fatjó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Mir

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Solà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Fatjó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Sant Jordi Park

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Serrafossà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Els Avets

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Sant Jordi Park

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Serrafossà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Els Avets

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí La Perla del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Ximelis

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Ca n'Alzamora

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí La Perla del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Ximelis

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Ca n'Alzamora

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Les Torres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí 25 de Setembre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Progrés

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Les Torres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí 25 de Setembre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Progrés

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Vallhonrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Casc Antic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Ajuntamnet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Vallhonrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Casc Antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Ajuntamnet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Jutjats

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Zona Ateneu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Zona Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Jutjats

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Zona Ateneu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Zona Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí La Serreta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Ca n'oriol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Can Rossés

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí La Serreta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Ca n'oriol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Can Rossés

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí El Celler

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Mercat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Maristes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí El Celler

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Mercat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Maristes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rubí Zona Inem

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rubí Zona Inem

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Barris

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Hostafrancs

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Cobertera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Laietana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Hostafrancs

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Cobertera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Laietana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Sol i Paradís

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Av. Eixample

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Creu Alta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Sol i Paradís

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Av. Eixample

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Creu Alta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Puiggener

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Togores

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Ca n'Oriac

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Puiggener

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Togores

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Ca n'Oriac

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Torreguitart

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Torrent de Capellà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Sant Julià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Torreguitart

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Torrent de Capellà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Sant Julià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell La Plana del Pintor

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Deu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell La Roureda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell La Plana del Pintor

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Deu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell La Roureda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell La Concòrdia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Borgonyó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Rull

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell La Concòrdia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Borgonyó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Rull

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Cifuentes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Via Alexandra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Llong

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Cifuentes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Via Alexandra

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Llong

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Eix Macià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Gràcia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Can Feu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Eix Macià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Gràcia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Can Feu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Els Merinals

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Oest

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell La Creu de Barberà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Els Merinals

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Oest

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell La Creu de Barberà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Les Termes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Espronceda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Campoamor

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Les Termes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Espronceda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Campoamor

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Santa Pau

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell El Poblenou

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Torre-Romeu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Santa Pau

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell El Poblenou

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Torre-Romeu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sabadell Sector Est

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sabadell Sector Est

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Barrios

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Eixample Est

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat barrios

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Eixample Est

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Pla de Vinyet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Torreblanca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Monestir

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Pla de Vinyet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Torreblanca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Monestir

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Centre Est

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat El Coll

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Magí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Centre Est

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat El Coll

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Magí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Sant Francesc

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Roquetes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Coll Favá

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Sant Francesc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Roquetes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Coll Favá

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Sant Domènec

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Volpelleres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Canyameres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Sant Domènec

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Volpelleres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Canyameres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat La Guinardera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Sant Mamet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Barata

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat La Guinardera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Sant Mamet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Barata

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Trabal

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Eixample Sud

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Majó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Trabal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Eixample Sud

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Majó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Pla de la Pagesa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Nucli Oest

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat El Colomer

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Pla de la Pagesa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Nucli Oest

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat El Colomer

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Parc Central

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Borrull

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Les Planes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Parc Central

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Borrull

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Les Planes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Cortés

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat La Floresta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Fontanals

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Cortés

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat La Floresta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Fontanals

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Mas Gener

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Turó de Can Mates

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Mira Sol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Mas Gener

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Turó de Can Mates

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Mira Sol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Cabassa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cugat Can Rabella

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Cabassa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant cugat Can Rabella

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Barrios

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès El Turonet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès El Turonet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Parc

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Les Fonts

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Jardí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Parc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Les Fonts

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Jardí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Pallars

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Casablanques

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Feu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Pallars

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Casblanques

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Feu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Torres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Llobet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Vall Suau

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Torres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Llobet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Vall Suau

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Feliu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Mas Durán

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès El Castellet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Feliu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Mas Durán

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès El Castellet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Les Rosales

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès El Poble Sec

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Canals

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Les Rosales

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès El Poble Sec

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Canals

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Sota Vía

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Casellfort

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Casc Antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Sota Vía

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Casellfort

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Casc Antic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Plaça de la Vila

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze del Vallès Can Llobateres

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Plaça de la Vila

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad sant quirze del vallès Can Llobateres

 

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Barris

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Barris La Florida

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda La Florida

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

 

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sentmenat

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sentmenat

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Barrios

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Centro

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Centro

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vallparadís

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Cementeri Vell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vallparadís

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Cementeri Vell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ca n'Anglada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Montserrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ca n'Anglada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Montserrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Torre Sana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vilardell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Torre Sana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vilardell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet II

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Segle XX

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Jofresa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet II

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Segle XX

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Jofresa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Xúquer

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Guadalhorce

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Perellada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Xúquer

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Guadalhorce

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Perellada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Fonts

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ca N'Aurell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa La Maurina

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Fonts

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ca N'Aurell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa La Maurina

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Roc Blanc

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa La Cogullada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Martines

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Roc Blanc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa La Cogullada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Martines

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vista Alegre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Pere

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Vista Alegre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Pere

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Boada del Pi

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Boada Casc Antic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Boada del Pi

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Boada Casc Antic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Roca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Pla de Bon Aire

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Roca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Pla de Bon Aire

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Gonteres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Font de l'Espardenyera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Pere Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Gonteres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Font de l'Espardenyera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Pere Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Llorenç

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ègara

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Sant Llorenç

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Ègara

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Tusell

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Terrassa Can Tusell

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vacarisses

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad vacarisses

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Aqualonga

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Ca n'Enric la Miranda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Aqualonga

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Ca n'Enric la Miranda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Can Cadena

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Colònia Montserrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix La Barceloneta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Can Cadena

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Colònia Montserrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix La Barceloneta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix La Guinardera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Colònia Les Bobines

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Mas Fuster

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix La Guinardera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Colònia Les Bobines

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Mas Fuster

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Mas Roig

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Monmany

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Regadiu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Mas Roig

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Monmany

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Mas Fuster

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Rossignol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Sant Jaume

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Rossignol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Valldoreix Sant Jaume

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Polinyà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Rellinars

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Ullastrell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad_polinya

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad rellinars

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad ullastrell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gallifa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Lloreç Savall

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad gallifa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Lloreç Savall

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Perpetua de Mogoda

     
     

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Sur

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad valles oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad valles oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta La Florida

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Les Planes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Sagrada Familia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta La Florida

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Les Planes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Sagrada Familia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Joan Maragall

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Marina

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Carrer l'Estació

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Joan Maragall

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Marina

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Carrer l'Estació

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Avda. Onze de Setembre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Ctra Puigcerda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Avda Tres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Avda. Onze de Setembre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Ctra Puigcerda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Avda Tres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Avda. Turó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Avda. Primer de Maig

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Passeig Pintor Sert

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Avda. Turó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Avda. Primer de Maig

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Passeig Pintor Sert

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Passeig Can Taio

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta Avda. l'Estela Ibèrica

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Llagosta C. Federico García Lorca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Passeig Can Taio

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta Avda. l'Estela Ibèrica

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad la llagosta C. Federico García Lorca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Martorelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Martorelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Ârea Tir Olimpic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Calderí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Borrell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Ârea Tir Olimpic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Calderí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Borrell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Paniquet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Col·legis Nous

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Paniquet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Col·legis Nous

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Estació de França

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Estació del Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Gallecs

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Estació de França

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Estació del Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Gallecs

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Casilla

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Plana Llladó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Lourdes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Casilla

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Plana Llladó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Lourdes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Riera Seca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Mangarola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Prat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Riera Seca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Mangarola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès Can Prat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Farinera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mollet del Vallès La Farinera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló barrios

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Can Tabola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Can Tabola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Avda. Mil·lenari

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Poeta Joan Maragall

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Can Tabola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Avda. Mil·lenari

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Poeta Joan Maragall

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló P. Les Corts Catalanes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Ronda Pedregar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Vic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló P. Les Corts Catalanes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló Ronda Pedregar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Vic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Balmes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Ramón i Cajal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Balmes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montmeló C. Ramón i Cajal

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Barrios

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Casell Can Comas

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès La Bóbila

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Buscarons de Dalt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès La Bóbila

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Buscarons de Dalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Avda. Ernest Lluch

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Avda. Barcelona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Avda. Ernest Lluch

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Avda. Barcelona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Rambla Sant Sadurní

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Joaquim Mir

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Mare de Deu Carme

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès Rambla Sant Sadurní

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Joaquim Mir

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Mare de Deu Carme

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Euskadi

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Palau

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Major

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Euskadi

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Palau

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montornès del Vallès C. Major

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria de Martorelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Fost de Campsentelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria de Martorelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Fost de Campsentelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallromanes

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallromanes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Central Est

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles barrios

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Can Comas

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Can Diviu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Belluda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Can Comas

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Can Diviu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Belluda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Barriada Nova

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Sanahuja

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Tibel

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Barriada Nova

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Sanahuja

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Tibel

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Urb. Les Àligues

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Urb. Cinquena Avinguda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Urb. Les Àligues

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canovelles Urb. Cinquena Avinguda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cardedeu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cardedeu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Barris

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Bassa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Bassa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Gili

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Monic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Centre

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Gili

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Can Monic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Centre

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Congost

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Font Verda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Congost

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Font Verda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Hostal

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Instituts

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Joan Prim

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Hostal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Instituts

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Joan Prim

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Lledoner

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Palou

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Ponent

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Lledoner

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Palou

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Ponent

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Sant Miquel

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Sota el Camí Ral

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Tres Torres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Sant Miquel

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Sota el Camí Ral

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Tres Torres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Zona Industrial

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granollers Zona Industrial

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Roca del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Les Franqueses del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Llinars del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Roca del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Les Franqueses del Vallès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Llinars del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilanova del Vallès

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilanova del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Caldes de Montbui

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Feliu de Codines

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Nord Oest

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Caldes de Montbui

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Feliu de Codines

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Central Est

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Bigues i Riells

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Lliça d'Amunt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Bigues i Riells

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Lliça d'Amunt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Lliça de Vall

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Parets del Vallés

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Eulàlia de Ronçana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Lliça de Vall

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Parets del Vallés

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Eulàlia de Ronçana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Nord Est

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Campins

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gualba

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Campins

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gualba

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montseny

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Antoni Vilamajor

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Celoni

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montseny

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Antoni Vilamajor

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Celoni

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Esteve de Palautordera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Vilamajor

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria Palautordera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Esteve de Palautordera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Vilamajor

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria Palautordera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallgorgina

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallgorgina

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Nord

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Aiguafreda

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Figaró Montmany

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallès Oriental Zona Nord

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Aiguafreda

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Figaró Montmany

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Garriga

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad l'Ametlla del Vallès

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Garriga

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad l'Ametlla del Vallès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Baix Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Abrera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castelldefels

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Baix Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Abrera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castelldefels

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cervelló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cornellà Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gavà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cervelló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cornellà Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gavà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Martorell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Molins de Rei

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olesa de Montserrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Martorell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Molins de Rei

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olesa de Montserrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pallejà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Andeu de la Barca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Boi de Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pallejà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Andeu de la Barca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Boi de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Climent de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Esteve Sesrrovires

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Feliu de Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Climent de Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Esteve Sesrrovires

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Feliu de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Joan d'Espí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens dels Horts

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Coloma Cervelló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Joan d'Espí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens dels Horts

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Coloma Cervelló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Viladecans

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Papiol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Prat del Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Viladecans

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Papiol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Prat del Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallirana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Esparraguera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Esplugues de Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad vallirana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Esparraguera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Esplugues de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Corbera de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Collbató

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Palma de Cervelló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Corbera del Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Collbato

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Palma de Cervelló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelles de Llobregat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelles de Llobregat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Maresme

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Alella

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Arenys de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Maresme

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Alella

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Arenys de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Arenys de Munt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Argentona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cabrera de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Arenys de Munt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Argentona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cabrera de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cabrils

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Caldes d'Estrac

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Calella

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cabrils

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Caldes d'Estrac

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Calella

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canet de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Dosrrius

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Malgrat de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canet de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Dosrrius

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Malgrat de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Masnou

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mataró

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montgat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Masnou

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mataró

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Montgat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Òrrius

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palafolls

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pineda de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Òrrius

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Palafolls

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pineda de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Premià de Dalt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Premià de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Andreu Llavaneres

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Premià de Dalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Premià de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Andreu Llavaneres

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cebrià de Vallalta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pol de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens de Montalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Cebrià de Vallalta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pol de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens de Montalt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Susanna

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Teià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Tiana

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Susanna

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Teià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Tiana

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Tordera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilassar de Dalt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilassar de Mar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Tordera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilassar de Dalt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilassar de Mar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Garraf

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canyelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cubelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Garraf

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Canyelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cubelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olivella

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sitges

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Ribes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olivella

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sitges

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Ribes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilanova i la Geltrú

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilanova i la Geltrú

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Bages

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Aguilar de Segarra

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Artés

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Bages

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Aguilar de Segarra

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Artés

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Avinyó

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Balsareny

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Callús

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Avinyó

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Balsareny

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Callús

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cardona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellbell i el Vilar

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellgallí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Cardona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellbell i el Vilar

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellgallí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellnou de Bages

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Fonollosa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Manresa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellnou de Bages

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Fonollosa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Manresa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Moià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Monistrol de Montserrat

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Navarcles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Moià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Monistrol de Montserrat

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Navarcles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Navàs

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pont de Vilomara i Rocafort

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sallent

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Navàs

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Pont de Vilomara i Rocafort

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sallent

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Fruitós de Bages

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Joan Vilatorrada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Salvador de Guardiola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Fruitós de Bages

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Joan Vilatorrada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Salvador de Guardiola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens de Castellet

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria d'Oló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santpedor

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Viçens de Castellet

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria d'Oló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santpedor

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Súria

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Súria

   

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Alt Penedès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellet i el Gornal

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gelida

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Alt Penedès

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellet i el Gornal

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Gelida

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Granada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mediona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olesa de Benesvalls

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Granada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Mediona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olesa de Benesvalls

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olèrdola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Llorenç D'Hortons

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Martí Sarroca

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Olèrdola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Llorenç D'Hortons

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Martí Sarroca

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Riudebitlles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quintí de Mediona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Sadurní d'Anoia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Pere de Riudebitlles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quintí de Mediona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Sadurní d'Anoia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Margarida i els Monjos

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Subirats

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelavit

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Margarida i els Monjos

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelavit

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelles de Foix

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilafranca del Penedès

 

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torrelles de Foix

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilafranca del Penedès

 

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Osona

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Balenyà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Calldetenes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Balenyà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Calldetenes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Manlleu

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Martí de Centelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Hipòlit de Voltregà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Manlleu

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Sant Martí de Centelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Prats de Lluçanes

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Roda de Ter

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Les Masies de Voltregà

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Prats de Lluçanes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Roda de Ter

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Les Masies de Voltregà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Julia de Vilatorta

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Centelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze de Besora

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Sant Julia de Vilatorta

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Sant Marti de Centelles

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Centelles

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Seva

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Taradell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Tona

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Seva

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Taradell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Taradell

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Torello

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vic

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Prats de Lluçanes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Taradell

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Vic

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad osona Les Masies de Voltregà

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Anoia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad El Bruc

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Calaf

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia el bruc

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia calaf

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Capellades

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Hostalets de Pierola

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Igualada

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia capellades

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Hostalets de Pierola

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Igualada

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Masquefa

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Òdena

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Piera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Masquefa

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia odena

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Piera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Pobla de Claramunt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Martí de Tous

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Margarida de Montbui

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia La Pobla de Claramunt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Sant Martí de Tous

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Santa Margarida de Montbui

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad La Torre de Claramunt

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vallbona d'Anoia

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Vilanova del Camí

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia La torre de Claramunt

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Vallbona d'Anoia

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad anoia Vilanova del Camí

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Moianès

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Santa Maria d'Oló

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Moià

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Santa Maria d'Oló

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Moià

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Calders

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Monistrol de Calders

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Granera

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Calders

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Monistrol de Calders

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Granera

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellçol

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Sant Quirze Safaja

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Castellcir

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes castellterçol

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Sant Quirze Safaja

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Castellcir

Cédula habitabilidad Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Collsupina

   

Decreto 314/1996 cédula habitabilidad moianes Collsupina

   
     
     
Decreto 314/1996 cédula habitabilidad Barcelona
creat per jc 2012-2022
creative commons